Faker múa bài tủ Irelia ở rank Việt
Cho các bạn chóng mặt
Cao Thủ | May 8, 2019 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags: