Faker liều lĩnh chơi Vayne Đường Giữa ở rank Việt
Và rồi...
Cao Thủ | May 9, 2019 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags: