Faker lại chơi game “một mình” khi cầm Sylas
Hành các bạn quá mức
Cao Thủ | September 14, 2019 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags:  ,