Faker gánh đội với Swain sau khi được tăng sức mạnh
Được của nó đó chứ
Cao Thủ | July 24, 2020 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags:  

Video liên quan