Faker được gánh bởi cao thủ Pyke Đường Giữa
Ủa đánh bản Pyke tank chưa bị nerf à
Cao Thủ | November 8, 2018 | By Gosu.Katie

Hello, World!

Video liên quan