Faker cầm tướng tủ Zoe ném không trượt phát nào
Vào cả bệ đá cổ giết người
Cao Thủ | February 9, 2020 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags:  ,

Video liên quan