Faker cầm Mordekaiser đối đầu với Nunu Đường Giữa
Rank Hàn dị thật
Cao Thủ | January 8, 2020 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags:  ,

Video liên quan