Faker cầm LeBlanc khiến đối thủ phải đầu hàng phút 15
Gọi là easy win nhỉ
Cao Thủ | April 18, 2020 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags:  ,

Video liên quan