Faker cầm Corki khiến nhà chính đối thủ tan tành phút 20
Cũng được đó nhỉ
Cao Thủ | August 21, 2020 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags:  

Video liên quan