Faker băn khoăn mãi có nên dùng trang phục Kai’Sa KD/A hay không
Và kết quả là
Khác | November 6, 2018 | By Gosu.Katie

Hello, World!

Video liên quan