Đức Mạnh dùng đội hình Sát Thủ + Hư Không thổi bay đối thủ
Thêm cả anh Yasuo múa may cho vui nữa
Highlight | July 26, 2019 | By Gosu.Katie

Hello, World!

Video liên quan