Doublelift cầm Kai’Sa xả đạn cực ghê
Bắn trông sướng mắt quá
Cao Thủ | August 5, 2019 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags:  ,

Video liên quan