Doublelift bắn khét lẹt khi đánh rank
Sấp mặt ở CKTG thì về rank báo thù vậy
Cao Thủ | November 6, 2019 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags:  ,

Video liên quan