Đội hình hoàn hảo giữa 4 Yasuo + 1 Malphite trong chế độ Thám Hiểm
Ném lốc đơ cả màn hình luôn
Highlight | September 15, 2018 | By Gosu.Katie

Hello, World!

Video liên quan