Darius đè nát Irelia Đường Giữa trong tay Thách Đấu Hàn
Cân cả mid lẫn rừng luôn.
Cao Thủ | July 7, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  ,

Video liên quan