Đại CT Hàn: GAM Kiaya đã đạt cảnh giới tối thượng với Renekton
Đây mới gọi là làm hết nhé Abe
Cao Thủ | September 28, 2019 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags:  ,