CptAnton Thresh Montage #2
Tiếp tục là 1 clip nữa về tướng hỗ trợ được yêu thích trong LMHT - Thresh!
Highlight | January 1, 2017 | By Hunter

Video liên quan