Cốt truyện: Viego – Hắc Diệt Đế Vương
Là nhân vật xuất hiện rất nhiều trong các phần cốt truyện của tướng khác, nay, Viego cũng đã chính thức ra mắt.
Video | January 26, 2021 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags:  

Các bài liên quan