Cho’Gath của Zeros khiến Kennen cũng phải bó tay
Tưởng tay dài là ăn được anh á
Cao Thủ | November 5, 2018 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags: