Chiêu cuối Ornn vs Tường Gió Yasuo và các tương tác khác
Đối mặt với Yasuo thì thần cũng phải khóc thét.
Khác | August 12, 2017 | By Broken Wings

Tags:  , ,

Video liên quan