[Cao Thủ Hàn] SKT T1 Peanut quẩy tưng bừng acc phụ với Fiora đường trên
Acc chính tìm trận lâu quá thì chuyển qua acc phụ quẩy thôi!
Cao Thủ | February 1, 2017 | By Hunter

Highlights

 

Full game

LM360 - The Boss

Video liên quan