CaCon đụng độ Nidalee 2k2 trong rank Thách Đấu
Cháu nó cũng kinh phết!!!
Cao Thủ | July 10, 2018 | By Mr Solo

Ở dưới là comment đó ạ....
Tags:  ,