Buổi stream đầu tiên của Wolf khi trở lại T1
Antifan của Faker đã trở lại
Hài Hước | May 15, 2020 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags: