Bang’s Stream – Vladimir Xạ Thủ liệu có ăn được Yi x Taric x Yasuo?
Hãy cho Bang một con đường sống.
Hài Hước | June 13, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  ,

Video liên quan