Bản 9.19 sinh ra để dành cho BoxBox
Cả Riven lẫn Fiora đều được buff
Cao Thủ | October 5, 2019 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags:  , ,

Video liên quan