Akali khuấy đảo cả bản đồ trong tay Thách Đấu Brazil
Không thể nào ngăn cản luôn.
Cao Thủ | May 15, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  

Video liên quan