Warwick, Quái Thú Sổng Chuồng chính thức được tân trang sau 8 năm mòn mỏi!
Cùng ngắm nhìn lại toàn bộ các trang phục Warwick nào các bạn!
Tin Game | January 11, 2017 | By h3lpm3

Các thông tin về làm lại Warwick đang tràn ngập khắp mọi nơi, bên cạnh việc chỉnh sửa bộ kỹ năng, các chỉ số thì Warwick cũng sẽ được tân trang lại ngoại hình cùng toàn bộ các trang phục của mình. Cụ thể ra sao thì hãy xuống phía dưới xem nhé các bạn! – đẹp lắm đó, đừng bỏ qua.

P/S: Đừng quên là ở cuối bài sẽ có 1 poll nho nhỏ để xem trang phục nào là đẹp nhất nhá!

warwick_in_game_collage

warwick-skin-base@50 Warwick

ww_base_logo

warwick-skin-feral@50 Warwick Sói Điên

ww_feral_logo

warwick-skin-fire@50 Warwick Nanh Lửa

ww_firefang_logo

warwick-skin-bad@50 Warwick Bà Ngoại

ww_bigbad_logo

warwick-skin-grey@50 Warwick Xám

ww_gray_logo

warwick-skin-hyena@50 Warwick Linh Cẩu

ww_hyena_logo

warwick-skin-mar@50 Warwick Toán Cướp Hắc Ám

ww_marauder_logo

warwick-skin-tundra@50 Warwick Sói Lãnh Nguyên

ww_tundra_logo

warwick-skin-urf@50 Urf, Con Heo Biển

ww_urf_logo

Các bài liên quan