Tham gia “Kho Tàng Vũ Trụ” – Hốt Phi Hành Gia mới với giảm giá đến 80% từ 02/07 đến 08/07
Cơ hội sở hữu sớm các trang phục Phi Hành Gia.
Tin Game | July 2, 2021 | By HQ

Thời Gian Sự Kiện

Sự kiện “Kho Tàng Vũ Trụ” sẽ diễn ra từ 02/07/2021 đến 08/07/2021.

Thể Lệ Sự Kiện

1. Khi bắt đầu sự kiện, bạn sẽ rút mức giảm giá cho giải đặc biệt (hay vật phẩm Vàng). Mức giảm giá này ngẫu nhiên từ 70% đến 80%.

*** Vật phẩm Vàng có thể là trang phục Phi Hành Gia mới, trang phục 310-599 RP, hoặc 10 Viên SIÊU PHẨM.

2. Tiếp đó, hệ thống đưa ra 6 vật phẩm Bạc với mức giảm giá khác nhau, từ 30% đến 60%.

3. Sau khi mua 3 vật phẩm Bạc, bạn có thể mua 1 vật phẩm Vàng TUỲ CHỌN với ưu đãi khủng.

4. Bạn có thể reset 6 vật phẩm Bạc bằng RP. Số RP cần để reset tăng dần qua mỗi lần tương ứng 5/10/15/20 RP. Sau khi đạt 20 RP, số RP cần để reset không tiếp tục tăng thêm.

*** Bạn có 1 lần reset miễn phí mỗi 24 giờ.

5. Trang phục Phi Hành Gia mới sẽ được mở bán trong Cửa Hàng sau khi sự kiện kết thúc.

Lưu Ý Sự Kiện

1. Phần thưởng sự kiện chỉ có hiệu lực trong thời gian sự kiện diễn ra. Vui lòng nhận phần thưởng trước khi sự kiện kết thúc.

2. Sự kiện dựa trên xác suất ngẫu nhiên. Vui lòng cân nhắc trước khi tham gia.

3. Trừ khi được nhắc đến trong Nội Dung Sự Kiện, các trang phục Giới Hạn, Thần Thoại, Hàng Hiệu, Đá Quý, Di Sản hoặc trang phục ra mắt gần đây sẽ không có trong sự kiện.

4. hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa 1 ngày. Xin hãy kiên nhẫn nhé.

5. Trường hợp lợi dụng lỗi sự kiện sẽ bị xử lý theo quy định của Liên Minh Huyền Thoại, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm. Lỗi sự kiện là những trường hợp sự kiện hoạt động không đúng theo mô tả sự kiện trong Nội Dung Sự Kiện.

6. Nếu gặp vấn đề trong sự kiện. Vui lòng liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.

:)