Sở hữu trang phục Thần Ma chỉ từ 20 RP với Cửa Hàng Báu Vật (13/12 – 19/12)
Ánh Sáng và Bóng Tối lại một lần nữa đối đầu!
Tin Game | December 13, 2019 | By HQ

800x450

Trong sự kiện này, bạn có thể bỏ 20 RP để mua các bảo vật tương ứng với các trang phục Lee Sin Ma Sứ, Aphelios Ma Sứ, Soraka Thần Sứ – Soraka Ma Sứ, và Nidalee Thần Sứ.

Khi mua 1 bảo vật, bạn có cơ hội trúng ngay lập tức trang phục tương ứng, hoặc nhận được 1-15 ngọc tương ứng.

Ngọc bạn kiếm được sẽ nằm trong Kho Ngọc. Chúng dùng để đổi lấy các vật phẩm trong danh sách quy định.

title_ekko.jpg

Giá: 20 RP

Giới hạn mua: 60

Giới hạn toàn máy chủ: 2.000.000

Mở ra 1 trong các phần thưởng sau:

 • Lee Sin Ma Sứ
 • 15 Ngọc Lee Sin Ma Sứ
 • 10 Ngọc Lee Sin Ma Sứ
 • 5 Ngọc Lee Sin Ma Sứ
 • 2 Ngọc Lee Sin Ma Sứ
 • 1 Ngọc Lee Sin Ma Sứ

Ngọc Lee Sin Ma Sứ đổi được các vật phẩm sau:

Vật phẩm Ngọc Lee Sin Ma Sứ cần để đổi
Trang phục Lee Sin Ma Sứ 45
Yasuo Ma Kiếm 50
Riven Thần Kiếm 50
Garen Sư Vương 50
Darius Lang Vương 50
1 Viên Thần Ma 2019 6
25 Kỉ vật Thần Ma 2019 2
1 Mảnh Chìa Khóa 1

title_ekko.jpg

Giá: 20 RP

Giới hạn mua: 60

Giới hạn toàn máy chủ: 2.000.000

Mở ra 1 trong các phần thưởng sau:

 • Aphelios Ma Sứ
 • 15 Ngọc Aphelios Ma Sứ
 • 10 Ngọc Aphelios Ma Sứ
 • 5 Ngọc Aphelios Ma Sứ
 • 2 Ngọc Aphelios Ma Sứ
 • 1 Ngọc Aphelios Ma Sứ

Ngọc Aphelios Ma Sứ đổi được các vật phẩm sau:

Vật phẩm Ngọc Aphelios Ma Sứ cần để đổi
Trang phục Aphelios Ma Sứ 30
Yasuo Ma Kiếm 50
Riven Thần Kiếm 50
Garen Sư Vương 50
Darius Lang Vương 50
1 Viên Thần Ma 2019 6
25 Kỉ vật Thần Ma 2019 2
1 Mảnh Chìa Khóa 1

title_ekko.jpg

Giá: 20 RP

Giới hạn mua: 60

Giới hạn toàn máy chủ: 2.000.000

Mở ra 1 trong các phần thưởng sau:

 • Soraka Thần Sứ
 • Soraka Ma Sứ
 • 15 Ngọc Soraka Thần Ma
 • 10 Ngọc Soraka Thần Ma
 • 5 Ngọc Soraka Thần Ma
 • 2 Ngọc Soraka Thần Ma
 • 1 Ngọc Soraka Thần Ma

Ngọc Soraka Thần Ma đổi được các vật phẩm sau:

Vật phẩm Ngọc Soraka Thần Ma cần để đổi
Trang phục Soraka Thần Sứ 40
Trang phục Soraka Ma Sứ 40
Yasuo Ma Kiếm 50
Riven Thần Kiếm 50
Garen Sư Vương 50
Darius Lang Vương 50
1 Viên Thần Ma 2019 6
25 Kỉ vật Thần Ma 2019 2
1 Mảnh Chìa Khóa 1

title_ekko.jpg

Giá: 20 RP

Giới hạn mua: 60

Giới hạn toàn máy chủ: 2.000.000

Mở ra 1 trong các phần thưởng sau:

 • Nidalee Thần Sứ
 • 15 Ngọc Nidalee Thần Sứ
 • 10 Ngọc Nidalee Thần Sứ
 • 5 Ngọc Nidalee Thần Sứ
 • 2 Ngọc Nidalee Thần Sứ
 • 1 Ngọc Nidalee Thần Sứ

Ngọc Nidalee Thần Sứ đổi được các vật phẩm sau:

Vật phẩm Ngọc Nidalee Thần Sứ cần để đổi
Trang phục Nidalee Thần Sứ 30
Yasuo Ma Kiếm 50
Riven Thần Kiếm 50
Garen Sư Vương 50
Darius Lang Vương 50
1 Viên Thần Ma 2019 6
25 Kỉ vật Thần Ma 2019 2
1 Mảnh Chìa Khóa 1

LƯU Ý

– Ngọc sẽ hết hạn sau một khoảng thời gian. Khi hết hạn, số ngọc còn dư sẽ được chuyển thành 10 Tinh Hoa Cam mỗi ngọc. Vui lòng sử dụng ngọc trước thời gian hết hạn. Quá trình chuyển đổi có thể mất tối đa 1 ngày.

– Trang phục Lee Sin Ma Sứ sẽ được mở bán với giá 396 RP sau khi sự kiện kết thúc.

– Trang phục Soraka Thần Sứ, Soraka Ma Sứ sẽ được mở bán với giá 369 RP sau khi sự kiện kết thúc.

– Trang phục Aphelios Ma Sứ, Nidalee Thần Sứ sẽ được mở bán với giá 310 RP sau khi sự kiện kết thúc.

– Bạn cần có tướng để nhận trang phục. Nếu chưa có tướng, vui lòng mở khóa tướng còn thiếu sau đó vào trang LỊCH SỬ để nhận trang phục.

:)

Các bài liên quan