Săn trang phục Tiên Hiệp mới chỉ từ 20 RP!
Sở hữu trang phục mới sớm với giá cực mềm. Sao không nhỉ?
Tin Game | September 27, 2019 | By Gosu.Katie

585x445Trong sự kiện này, bạn có thể bỏ 20 RP để mua các bảo vật tương ứng với 3 trang phục Ngạo Kiếm Riven, Morgana Khổng Tước Hoàng Hậu, Nami Thủy Hoa Tiên Tử.

Khi mua 1 bảo vật, bạn có cơ hội trúng ngay lập tức trang phục tương ứng, hoặc nhận được 1-15 ngọc tương ứng.

Ngọc bạn kiếm được sẽ nằm trong Kho Ngọc. Chúng dùng để đổi lấy các vật phẩm trong danh sách quy định.

header1.png - 46.96 kb

Giá: 20 RP

Giới hạn mua: 30

Giới hạn toàn máy chủ: 500.000

Mở ra 1 trong các phần thưởng sau:

 • Ngạo Kiếm Riven
 • 15 ngọc Ngạo Kiếm
 • 10 ngọc Ngạo Kiếm
 • 5 ngọc Ngạo Kiếm
 • 2 ngọc Ngạo Kiếm
 • 1 ngọc Ngạo Kiếm

Ngọc Ngạo Kiếm đổi được các vật phẩm sau:

Vật phẩm Ngọc Ngạo Kiếm cần để đổi
Trang phục Ngạo Kiếm Riven 35
Mẫu mắt Quán Quân 2019 6
Viên Thế Giới 2019 6
25 Kỉ vật Thế Giới 2019 2
1 Mảnh Chìa Khóa 1

header1.png - 46.96 kb

Giá: 20 RP

Giới hạn mua: 30

Giới hạn toàn máy chủ: 500.000

Mở ra 1 trong các phần thưởng sau:

 • Morgana Khổng Tước Hoàng Hậu
 • 15 ngọc Khổng Tước
 • 10 ngọc Khổng Tước
 • 5 ngọc Khổng Tước
 • 2 ngọc Khổng Tước
 • 1 ngọc Khổng Tước

Ngọc Khổng Tước đổi được các vật phẩm sau:

Vật phẩm Ngọc Khổng Tước cần để đổi
Trang phục Morgana Khổng Tước Hoàng Hậu 35
Morgana Khổng Tước Hoàng Hậu (Hồng Ngọc) 1
Viên Thế Giới 2019 6
25 Kỉ vật Thế Giới 2019 2
1 Mảnh Chìa Khóa 1

header1.png - 46.96 kb

Giá: 20 RP

Giới hạn mua: 30

Giới hạn toàn máy chủ: 500.000

Mở ra 1 trong các phần thưởng sau:

 • Nami Thủy Hoa Tiên Tử
 • 15 ngọc Thủy Hoa
 • 10 ngọc Thủy Hoa
 • 5 ngọc Thủy Hoa
 • 2 ngọc Thủy Hoa
 • 1 ngọc Thủy Hoa

Ngọc Thủy Hoa đổi được các vật phẩm sau:

Vật phẩm Ngọc Thủy Hoa cần để đổi
Trang phục Nami Thủy Hoa Tiên Tử 35
Nami Thủy Hoa Tiên Tử (Hồng Ngọc) 6
Viên Thế Giới 2019 6
25 Kỉ vật Thế Giới 2019 2
1 Mảnh Chìa Khóa 1

LƯU Ý

– Ngọc sẽ hết hạn sau một khoảng thời gian. Khi hết hạn, số ngọc còn dư sẽ được chuyển thành 10 Tinh Hoa Cam mỗi ngọc. Vui lòng sử dụng ngọc trước thời gian hết hạn. Quá trình chuyển đổi có thể mất tối đa 1 ngày.

– Trang phục Ngạo Kiếm Riven sẽ được mở bán với giá 369 RP sau khi sự kiện kết thúc.

– Trang phục Morgana Khổng Tước Hoàng Hậu sẽ được mở bán với giá 310 RP sau khi sự kiện kết thúc.

– Trang phục Nami Thủy Hoa Tiên Tử sẽ được mở bán với giá 310 RP sau khi sự kiện kết thúc.

– Đa sắc Hồng Ngọc của Morgana Khổng Tước Hoàng Hậu và Nami Thủy Hoa Tiên Tử chỉ có thể sở hữu thông qua sự kiện này.

– Bạn cần có tướng để nhận trang phục. Nếu chưa có tướng, vui lòng mở khóa tướng còn thiếu sau đó vào trang LỊCH SỬ để nhận trang phục.

Hello, World!

Các bài liên quan