RƯƠNG CHỦ ĐỀ HÀNG HIẾM: Nhận Pax siêu hiếm
Thử tí nhân phẩm
Tin Game | October 9, 2020 | By Gosu.Katie
Các trang phục Pax siêu hiếm và trang phục nhóm nhạc True Damage cùng K/DA đang được mở bán với giá hấp dẫn: 40RP!!!
Toàn máy chủ chỉ có 40,000 rương thôi, anh em tranh thủ hốt lẹ nhé!!!
Hello, World!