Ra mắt tướng Camille cùng trang phục Camille Siêu Máy Tính từ ngày 13/12
Hãy cùng sở hữu người thi hành công lý tại Piltover ngay hôm nay
Tin Game | December 13, 2016 | By h3lpm3

banner camille 600x338

Từ ngày 13/12, tướng Camille sẽ được mở bán trong Cửa Hàng với giá 99 RP hoặc 7800 IP trong tuần đầu tiên. Từ tuần thứ hai trở đi, giá IP của Camille sẽ được giảm còn 6300 IP như những tướng khác.

Trang phục Camille Siêu Máy Tính sẽ được mở bán đi kèm với giá 230 RP

camille_in_game_collage

Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian từ 13/12 đến 16/12, các gói dưới đây sẽ được mở bán như sau:

Gói Vật phẩm Giá RP
bundle-1 Tướng Camille 329 -> 296 RP
Camille Siêu Máy Tính
bundle-2 Tướng Camille 912 -> 687 RP

(giá tối thiểu: 329 RP)

Camille Siêu Máy Tính
Tướng Soraka
Soraka Siêu Máy Tính
Tướng Lissandra
Lissandra Siêu Máy Tính

Các bài liên quan