Ra mắt trang phục: Swain Ngọa Long
Lửa đỏ trút xuống thế giới...
Tin Game | February 27, 2018 | By Kaii

ava7

Trang phục Swain Ngọa Long sẽ mở bán từ 27/02/2018. Bạn có thể mua trang phục này trong Cửa Hàng với giá 250 RP.

Các thay đổi so với trang phục mặc định.

  • Một diện mạo hoàn toàn mới!
  • Hiệu ứng hình ảnh mới đầy khói lửa cho các kỹ năng.
  • Hiệu ứng âm thanh mới cho các kỹ năng. Hãy lắng nghe tiếng rồng gầm!
  • Hoạt ảnh mới khi Biến Về và Hóa Quỷ.

Xem Swain Ngọa Long thể hiện trên Chiến Trường Công Lý:

Các bài liên quan