Ra mắt gói Báu Vật Trung Thu – MIỄN PHÍ tặng phẩm hấp dẫn từ 09/09 đến hết 13/09
Trung Thu sắp tới rồi các bạn ơi!!!
Tin Game | September 9, 2019 | By Gosu.Katie

Từ ngày 09/09 đến hết 13/09, sẽ có 4 gói Báu Vật với chủ đề Trung Thu được mở bán trong Cửa Hàng Liên Minh Huyền Thoại!.

Bạn sẽ có thể sở hữu những báu vật cực kì giá trị này kèm vơi những tặng phẩm cực kỳ hấp dẫn hoàn toàn MIỄN PHÍ.

Chi tiết:

Gói Trăng Non

280 RP

Hop Huyet Nguyet.png - 136.67 kb Hextech_Crafting_Chest_and_Key.png - 95.57 kb
x2 Hộp Huyết Nguyệt MIỄN PHÍ
x1 Rương & Chìa Hextech

 

Gói Trăng Khuyết

560 RP

Hop Huyet Nguyet.png - 136.67 kb project2019_orb_490px.png - 317.48 kb
x4 Hộp Huyết Nguyệt MIỄN PHÍ
x1 Viên SIÊU PHẨM 2019

 

Gói Trăng Rằm

1120 RP

Hop Huyet Nguyet.png - 136.67 kb Hop Huyet Nguyet.png - 136.67 kb
x8 Hộp Huyết Nguyệt MIỄN PHÍ
x1 Hộp Huyết Nguyệt

 

Gói Siêu Boss Trung Thu

2025 RP

Store_190x190_Furry.Capsule.png - 22.12 kb
x15 Hộp BOSS
MIỄN PHÍ
Store_190x190_Furry.Capsule.png - 22.12 kb da quy.png - 53.15 kb
x1 Hộp BOSS x10 Điểm Hàng Hiệu x1 Đá Quý

Lưu ý: Các gói chỉ được mua 1 lần duy nhất trong khoảng thời gian từ 09/09 đến hết 13/09.

6659 2       

Hello, World!

Các bài liên quan