Quy đổi RP – Khuyến mãi 30% cuối Thu từ 10:30 16/10 đến 23:59 22/10
Mùa Thu trời se lạnh, nạp RP ngay để nhận thêm 30% bạn nhé.
Tin Game | October 16, 2020 | By Cá The Feed

215-TopUp-800x450.jpg - 204.09 kb

Từ 10:30 ngày 16/10 đến 23:59 ngày 22/10, khi quy đổi RP tới mốc tương ứng bạn sẽ được tặng thêm 30% giá trị RP, rất hấp dẫn phải không nào.

quy doi ngay button.png - 2.89 kb

Chi tiết:

Mốc quy đổi RP cơ bản  RP tặng thêm
(từ sự kiện quy đổi)
Tổng RP nhận được
(RP cơ bản + RP tặng thêm)
40 40 12 52 (30%)
100 100 30 130 (30%)
200 210 60 270 (30%)
400 425 120 545 (30%)
1000 1070 300 1370 (30%)
2000 2200 600 2800 (30%)
4000
(QR Pay
ATM
iBanking)
4400 1200 5600 (30%)

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận ưu đãi 30% giá trị RP này bằng cách nạp RP qua SMS:

Chi tiết:

Mốc RP RP cơ bản  RP tặng thêm
(từ sự kiện quy đổi)
Tổng RP nhận được
(RP cơ bản + RP tặng thêm)
10.000 VND 16 5 21 (30%)
20.000 VND 32 10 42 (30%)
50.000 VND 80 24 104 (30%)
100.000 VND 168 48 216 (30%)
200.000 VND 340 96 436 (30%)
500.000 VND 856 240 1096 (30%)

Lưu ý trước khi quy đổi: 

  • Quy đổi không tích lũy, bạn chọn mốc quy đổi nào sẽ nhận được RP khuyến mãi của mốc đó, bạn sẽ có TỔNG CỘNG 3 LẦN nhận khuyến mãi khi quy đổi RP.
  • Các mốc quy đổi KHÔNG cộng dồn với nhau. Ví dụ: nếu lần đầu tiên bạn quy đổi ngay lập tức 2000 RP, bạn được 600 RP tặng thêm của mốc đó (tổng cộng là 2800 RP), đến lần thứ 2 bạn quy đổi 1000 RP bạn sẽ được tặng thêm 300 RP tổng cộng 1370 RP cho lần đó.
  • Quy đổi dưới 40 RP, dĩ nhiên là bạn không nhận được RP khuyến mãi và lần quy đổi đó vẫn sẽ bị tính vào số lần tham gia sự kiện. Ví dụ: Lần đầu bạn quy đổi 5 RP, bạn sẽ không nhận được RP khuyến mại và số lần tham gia sự kiện bị giảm còn 2.
  • Có thể nhận cả 3 lần khuyến mãi trên một mốc quy đổi. Ví dụ: Bạn quy đổi 3 lần 2000 RP thì bạn sẽ nhận được tương ứng 3 lần 2800 RP, nhưng sau 3 lần quy đổi, bạn sẽ không nhận khuyến mãi ở bất kì mốc nào nữa.
  • RP thưởng thêm từ hệ thống khi quy đổi sẽ không được tính vào chương trình khuyến mãi.

 

6659 2       

Để feed cho nó vần chứ không feed thật đâu :(
Tags:  

Các bài liên quan