Nhật ký phát triển: Các lối chơi “dị”
Bạn có thể bị cấm vì chơi Thresh SMCK? Và lý do vì sao Riot lại giảm sức mạnh Ekko Đỡ Đòn?
► Giữa mùa giải | May 17, 2017 | By h3lpm3

Meddler thảo luận về các lối chơi “dị”, và Riot cảm thấy thế nào về chúng.

MỤC LỤC:
0:00 – Mở đầu
1:02 – Các lối chơi thử nghiệm trong quá khứ
2:13 – Phân biệt phá trận và cố gắng thắng
3:27 – Vì sao Riot giảm sức mạnh một số lối chơi “dị”
5:54 – Thành công của những lối chơi ngoài meta gần đây.

Tags:  ,

Các bài liên quan