Ngọc Thợ Săn Tài Tình đang được thử nghiệm giảm tới 60% thời gian hồi trang bị
Mấy tướng nào mà cần kích hoạt trang bị nhiều thì chọn ngay Thợ Săn Tài Tình chứ còn gì
PBE | March 23, 2020 | By Gosu.Katie

Các viên Ngọc Bổ Trợ bị đánh giá thấp trong thời gian vừa qua đang được thử nghiệm tăng sức mạnh, trong đó có những cái tên đáng chú ý như Thợ Săn Tài Tình hay Đá Vạn Năng.

crest-darker-divider

Thợ San Tài Tình

  • Giảm hồi chiêu trang bị cơ bản tăng từ 15% lên 25%
  • Giảm hồi chiêu trang bị mỗi cộng dồn tăng từ 5% lên 7%
  • Giờ chỉ tác dụng 50% đối với Phụ Kiện

Nhìn chung đây là một thay đổi có lợi cho Thợ Săn Tài Tình đấy nhỉ

Tăng Tốc Pha

  • Tốc độ di chuyển của tướng cận chiến tăng từ 30-50% lên 40-60%

Trước giờ các tướng cận chiến cũng ít ai dùng viên ngọc này nên thay đổi này là khá hợp lý

Kiểm Soát Điều Kiện

  • Thời gian kích hoạt tăng từ phút 10 lên phút 12
Viên ngọc này thì bị nerf nhẹ khi tăng thời gian kích hoạt thêm 2 phút liền
Đá Vĩnh Hằng

  • Thời gian hồi chiêu đổi từ 5-3 giây thành 3 giây
  • Ranged users cooldown changed from 9-7 giây to 7 giây
Đá Vĩnh Hằng giờ sẽ có thời gian hồi cố định, giúp các tướng tận dụng tốt nó từ đầu trận luôn
Hello, World!

Các bài liên quan