Mở bán nhóm trang phục Tiệc Bể Bơi – Cùng sắm đồ bơi ra biển chơi từ 10/07
Đập tan cái nóng mùa hè nào!
Trang phục | July 10, 2020 | By Cá The Feed

tiec be boi 800x450.jpg - 145.71 kb

Như đã thông báo trong sự kiện Tiệc Sắc Màu tuần vừa rồi, từ ngày 10/07, nhóm trang phục Tiệc Bể Bơi – gồm Taliyah, Orianna, Syndra, Heimerdinger, và Jarvan IV Tiệc Bể Bơi sẽ được mở bán trong Cửa Hàng.


Taliyah / Orianna Tiệc Bể Bơi

250 RP / trang phục

Orianna_PoolPartySkin.jpg - 203.24 kb

Taliyah Tiệc Bể Bơi sẽ ra mắt cùng 7 trang phục Đa Sắc, Hồng Ngọc sẽ chỉ có trong gói, Hồng Tinh là Đa Sắc Sự Kiện, và các Đa Sắc còn lại bán với giá 20 RP / 1.

Tử Tinh
20 RP
Lam Tinh
20 RP
Mắt Mèo
20 RP
Lục Tinh
20 RP
Hồng Tinh
(Đa Sắc Sự Kiện)
Hồng Ngọc
(Chỉ Có Trong Gói)
Lam Ngọc
20 RP
 

Orianna Tiệc Bể Bơi sẽ ra mắt cùng 7 trang phục Đa Sắc, Hồng Ngọc sẽ chỉ có trong gói, Hồng Tinh là Đa Sắc Sự Kiện, và các Đa Sắc còn lại bán với giá 20 RP / 1.

Tử Tinh
20 RP
Mắt Mèo
20 RP
Nham Tinh
20 RP
Trân Châu
20 RP
Lục Tinh
20 RP
Hồng Tinh
(Đa Sắc Sự Kiện)
Hồng Ngọc
(Chỉ Có Trong Gói)
 

Sẽ có thêm Gói Đa Sắc của Taliyah, và Orianna Tiệc Bể Bơi được mở bán để các bạn sở hữu nhanh trong Cửa Hàng:

Gói Taliyah Tiệc Bể Bơi
Đa Sắc (Mở bán vĩnh viễn)
400 RP
• Trang phục Taliyah Tiệc Bể Bơi

• 6 Đa Sắc (bao gồm Hồng Ngọc)

• Tướng Taliyah

* Nếu đã sở hữu vật phẩm nào đó trước khi mua gói, giá gói sẽ tự động thay đổi.

 

Gói Orianna Tiệc Bể Bơi
Đa Sắc (Mở bán vĩnh viễn)
395 RP
• Trang phục Orianna Tiệc Bể Bơi

• 6 Đa Sắc (bao gồm Hồng Ngọc)

• Tướng Orianna

* Nếu đã sở hữu vật phẩm nào đó trước khi mua gói, giá gói sẽ tự động thay đổi.

Syndra / Heimerdinger / Jarvan IV Tiệc Bể Bơi

250 RP / trang phục

Jarvan_IV_PoolPartySkin.jpg - 254.7 kb

Syndra Tiệc Bể Bơi sẽ ra mắt cùng 8 trang phục Đa Sắc, Hồng Ngọc sẽ chỉ có trong gói, Hồng Tinh là Đa Sắc Sự Kiện, và các Đa Sắc còn lại bán với giá 20 RP / 1.

Lam Tinh
20 RP
Mắt Mèo
20 RP
Lục Bảo
20 RP
Trân Châu
20 RP
Cầu Vồng
20 RP
Hồng Tinh
(Đa Sắc Sự Kiện)
Hồng Ngọc
(Chỉ Có Trong Gói)
Tử Thạch
20 RP

Heimerdinger Tiệc Bể Bơi sẽ ra mắt cùng 8 trang phục Đa Sắc, Hồng Ngọc sẽ chỉ có trong gói, Hồng Tinh là Đa Sắc Sự Kiện, Lục Bảo là Đa Sắc Influencer Giveaway và các Đa Sắc còn lại bán với giá 20 RP / 1.

Tử Tinh
20 RP
Lam Tinh
20 RP
Hoàng Tinh
20 RP
Lục Bảo
(Influencer Giveaway)
Nham Tinh
20 RP
Cầu Vồng
20 RP
Hồng Tinh
(Đa Sắc Sự Kiện)
Hồng Ngọc
(Chỉ Có Trong Gói)

Jarvan IV Tiệc Bể Bơi sẽ ra mắt cùng 8 trang phục Đa Sắc, Hồng Ngọc sẽ chỉ có trong gói, Hồng Tinh là Đa Sắc Sự Kiện, và các Đa Sắc còn lại bán với giá 20 RP / 1.

Tử Tinh
20 RP
Lam Tinh
20 RP
Lục Bảo
20 RP
Nham Tinh
20 RP
Trân Châu
20 RP
Lục Tinh
20 RP
Hồng Tinh
(Đa Sắc Sự Kiện)
Hồng Ngọc
(Chỉ Có Trong Gói)

Sẽ có thêm Gói Đa Sắc của Syndra, Heimerdinger, và Jarvan IV Tiệc Bể Bơi được mở bán để các bạn sở hữu nhanh trong Cửa Hàng:

Gói Syndra Tiệc Bể Bơi
Đa Sắc (Mở bán vĩnh viễn)
420 RP
• Trang phục Syndra Tiệc Bể Bơi

• 7 Đa Sắc (bao gồm Hồng Ngọc)

• Tướng Syndra

* Nếu đã sở hữu vật phẩm nào đó trước khi mua gói, giá gói sẽ tự động thay đổi.

 

Gói Heimerdinger Tiệc Bể Bơi
Đa Sắc (Mở bán vĩnh viễn)
390 RP
• Trang phục Heimerdinger Tiệc Bể Bơi

• 6 Đa Sắc (bao gồm Hồng Ngọc)

• Tướng Heimerdinger

* Nếu đã sở hữu vật phẩm nào đó trước khi mua gói, giá gói sẽ tự động thay đổi.

 

Gói Jarvan IV Tiệc Bể Bơi
Đa Sắc (Mở bán vĩnh viễn)
415 RP
• Trang phục Jarvan IV Tiệc Bể Bơi

• 7 Đa Sắc (bao gồm Hồng Ngọc)

• Tướng Jarvan IV

* Nếu đã sở hữu vật phẩm nào đó trước khi mua gói, giá gói sẽ tự động thay đổi.

 


Lưu ý:

• Trong tuần đầu tiên mở bán, các trang phục Tiệc Bể Bơi sẽ chưa thể mở ra từ Chế Tạo Hextech.

• Chúng sẽ bắt đầu có trong tính năng này từ 00:00 ngày 17/07.

 

6659 2       

Để feed cho nó vần chứ không feed thật đâu :(

Các bài liên quan