Mở bán nhóm trang phục Ong Mật từ 12/03
3 trang phục Ong Mật mới sẽ được mở bán trong Cửa Hàng
Tin Game | March 12, 2021 | By HQ

Như đã thông báo trong sự kiện Cửa Hàng Báu Vật tuần vừa rồi, từ ngày 12/03, các trang phục trong nhóm Ong Mật sẽ được mở bán trong Cửa Hàng, gồm:

• Beezahar

• Yuubee

• Bee’Maw


Beezahar

310 RP -> 279 RP (10%) từ 12/03 đến hết 18/03

*giảm giá sự kiện Voting trên fanpage Liên Minh

“Hãy tin tưởng ở Bầy Ong.”

Beezahar sẽ ra mắt cùng 9 trang phục Đa Sắc, Hồng Ngọc sẽ chỉ có trong gói, Lục Bảo là giftcode của Influencers, và các Đa Sắc còn lại bán với giá 20 RP / 1.

Tử Tinh
20 RP
Hoàng Tinh
20 RP
Lục Bảo
(Giftcode Influencers)
Nham Tinh
20 RP
Cầu Vồng
20 RP
Hồng Tinh
20 RP
Hồng Ngọc
(Chỉ Có Trong Gói)
Sa Thạch
20 RP
     
Lam Bảo
20 RP
     

Sẽ có thêm Gói Đa Sắc của Beezahar được mở bán để các bạn sở hữu trong Cửa Hàng:

Gói Beezahar
Đa Sắc (Mở bán vĩnh viễn)
490 RP ->  459 RP từ 12/03 đến hết 18/03
• Trang phục Beezahar

• 8 Đa Sắc (bao gồm Hồng Ngọc)

• Tướng Malzahar

* Nếu đã sở hữu vật phẩm nào đó trước khi mua gói, giá gói sẽ tự động thay đổi.

Yuubee

310 RP -> 263 RP (15%) từ 12/03 đến hết 18/03

*giảm giá sự kiện Voting trên fanpage Liên Minh

“Ê… có con ong đậu trên người ngươi kìa.”

Yuubee sẽ ra mắt cùng 8 trang phục Đa Sắc, Hồng Ngọc sẽ chỉ có trong gói, và các Đa Sắc còn lại bán với giá 20 RP / 1.

Lục Bảo
20 RP
Nham Tinh
20 RP
Trân Châu
20 RP
Cầu Vồng
20 RP
Hồng Tinh
20 RP
Hồng Ngọc
(Chỉ Có Trong Gói)
Lam Bảo
20 RP
Tử Thạch
20 RP

Sẽ có thêm Gói Đa Sắc của Yuubee được mở bán để các bạn sở hữu trong Cửa Hàng:

Gói Yuubee
Đa Sắc (Mở bán vĩnh viễn)
500 RP -> 453 RP từ 12/03 đến hết 18/03
• Trang phục Yuubee

• 8 Đa Sắc (bao gồm Hồng Ngọc)

• Tướng Yuumi

* Nếu đã sở hữu vật phẩm nào đó trước khi mua gói, giá gói sẽ tự động thay đổi.

Bee’Maw

310 RP -> 248 RP (20%) từ 12/03 đến 18/03

*giảm giá sự kiện Voting trên fanpage Liên Minh

“Bán hành cho đối thủ không giúp ngươi có lại số mật ong đó đâu!”

Bee’Maw sẽ ra mắt cùng 8 trang phục Đa Sắc, Hồng Ngọc sẽ chỉ có trong gói, và các Đa Sắc còn lại bán với giá 20 RP / 1.

Tử Tinh
20 RP
Lam Tinh
20 RP
Nham Tinh
20 RP
Lục Tinh
20 RP
Cầu Vồng
20 RP
Hồng Tinh
20 RP
Hồng Ngọc
(Chỉ Có Trong Gói)
Sa Thạch
20 RP

Sẽ có thêm Gói Đa Sắc của Bee’Maw được mở bán để các bạn sở hữu trong Cửa Hàng:

Gói Bee’Maw
Đa Sắc (Mở bán vĩnh viễn)
495 RP -> 433 RP từ 12/03 đến hết 18/03
• Trang phục Bee’Maw

• 8 Đa Sắc (bao gồm Hồng Ngọc)

• Tướng Kog’Maw

* Nếu đã sở hữu vật phẩm nào đó trước khi mua gói, giá gói sẽ tự động thay đổi.

Lưu ý trang phục Ong Mật:

• Trong tuần đầu tiên mở bán, các trang phục Ong Mật sẽ chưa thể mở ra từ Chế Tạo Hextech.

• Chúng sẽ bắt đầu có trong tính năng này từ 00:00 ngày 19/03/2021.

 

6659 2

:)
Tags:  ,

Các bài liên quan