Mở bán báu vật Điệp Vụ: Viên & Túi Điệp Vụ cùng Kỉ vật Điệp Vụ từ 04/09 đến 21/10
Bắt đầu hành động cùng các Đặc Vụ nào mọi người.
Tin Game | September 4, 2020 | By Gosu.Katie

VienDiepVu1-800x450-1.jpg - 248.13 kb

Sự kiện Đặc Vụ Siêu Linh 2020 đã chính thức lên sóng vào ngày 04/09. Bên cạnh những trang phục Đặc Vụ mới, có rất nhiều nội dung hấp dẫn khác để các bạn khám phá nữa đó!

Từ 04/09 đến 21/10, Viên Điệp Vụ sẽ được mở bán trong Cửa Hàng qua nhiều gói kèm tặng phẩm khác nhau để bạn lựa chọn.


Viên Điệp Vụ

PsyOps2020_Orb.png - 281.18 kb

Khi mở Viên Điệp Vụ, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 1 mảnh trang phục ngẫu nhiên.

• Có cơ hội trúng thêm:

• Túi Điệp Vụ.

• Mở ra 9 mảnh trang phục, trong đó:

• 6 mảnh trang phục Ngẫu nhiên.

• 3 mảnh trang phục Sử Thi trở lên.

• Đá Quý, hoặc Trang phục Thần Thoại. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Thần Thoại.

Sẽ có các gói báu vật như sau được mở bán trong Cửa Hàng, đi kèm với nó là rất nhiều Kỉ vật Điệp Vụ để các bạn thoải mái lựa chọn:

1 Viên Điệp Vụ + Kỉ vật
55 RP
PsyOps2020_Orb.png - 281.18 kb PsyOps2020_EventToken.png - 34.1 kb
x1 Viên Điệp Vụ x16 Kỉ vật Điệp Vụ
10 Viên Điệp Vụ + 1 Viên tặng thêm + Kỉ vật
550 RP
PsyOps2020_Orb.png - 281.18 kb PsyOps2020_Orb.png - 281.18 kb PsyOps2020_EventToken.png - 34.1 kb
x10 Viên Điệp Vụ x1 Viên Điệp Vụ x160 Kỉ vật Điệp Vụ
25 Viên Điệp Vụ + 3 Viên tặng thêm + Kỉ vật
1375 RP
PsyOps2020_Orb.png - 281.18 kb PsyOps2020_Orb.png - 281.18 kb PsyOps2020_EventToken.png - 34.1 kb
x25 Viên Điệp Vụ x3 Viên Điệp Vụ x400 Kỉ vật Điệp Vụ
50 Viên Điệp Vụ + 1 Túi Điệp Vụ + Kỉ vật
2750 RP
Kanmei_Orb.png - 107.82 kb PsyOps2020_Bag.png - 39.5 kb PsyOps2020_EventToken.png - 34.1 kb
x50 Viên Điệp Vụ x1 Túi Điệp Vụ x800 Kỉ vật Điệp Vụ

Với Kỉ vật Điệp Vụ, bạn có thể đổi được rất nhiều phần quà độc quyền có trong Cửa Hàng Sự Kiện. Trong đó tiêu biểu là:

Ezreal Đặc Vụ Siêu Linh – Hàng Hiệu (Kèm Biểu tượng + Khung)
2200 Kỉ vật Điệp Vụ

Ezreal_PrestigePsyOpsSkin.jpg - 151.7 kb

100 Điểm Hàng Hiệu (2020) + Biểu Tượng
2500 Kỉ vật Điệp Vụ

PsyOps2020_EventShop_SkinBundle_100PrestigePoints2020_EN.png - 162.19 kb

Đa Sắc Thợ Săn + Biểu Tượng
350 Kỉ vật Điệp Vụ / 1 vật phẩm
Ezreal
Đặc Vụ Siêu Linh
Shen
Đặc Vụ Siêu Linh
Sona
Đặc Vụ Siêu Linh
Vi
Đặc Vụ Siêu Linh
Khung + Biểu Tượng
350 Kỉ vật Điệp Vụ / 1 vật phẩm
Ezreal
Đặc Vụ Siêu Linh
Master Yi
Đặc Vụ Siêu Linh
Shen
Đặc Vụ Siêu Linh
Sona
Đặc Vụ Siêu Linh
Vi
Đặc Vụ Siêu Linh

 


 

6659 2       


Hello, World!
Tags:  

Các bài liên quan