Khuyến mãi giảm giá các trang phục Huyết Nguyệt cũ từ 11/1 đến 15/1
khuyến mãi chuẩn bị cho các trang phục Huyết Nguyệt mới sắp ra mắt
Tin Game | January 11, 2019 | By Nicky

1banner-giam-gia-trang-phuc-huyet-nguyet-800x451.jpg - 372.41 kb 

Từ 11/1 đến hết 15/1/2019, các trang phục Huyết Nguyệt đang được mở bán trong cửa hàng sẽ được đồng loạt giảm giá:

Yasuo Huyết Nguyệt
230  161 RP
Shen Huyết Nguyệt
150  67 RP
Zilean Huyết Nguyệt
180  81 RP
Kennel Huyết Nguyệt
180  81 RP
Elise Huyết Nguyệt
180  81 RP
Twisted Fate Huyết Nguyệt
230  103 RP
Jhin Huyết Nguyệt
250  175 RP
Thresh Huyết Nguyệt
180  126 RP
Akali Huyết Nguyệt
180  108 RP
Kalista Huyết Nguyệt
180  108 RP
Evelyn Huyết Nguyệt
230  103 RP
Talon Huyết Nguyệt
230  103 RP

Nếu có vần đề cần được giải đáp hoặc cần hỗ trợ trong sự kiện, bạn có thể gửi phiếu hỗ trợ tại đây.

Manner Maketh Man
Tags:  , ,

Các bài liên quan