Hé lộ nhóm trang phục Đại Suy Vong: Thresh, và Miss Fortune
Màn Sương Đen của Viego càng ngày càng lan rộng hơn trên khắp cõi Runeterra. Và đội quân của hắn ngày càng hùng mạnh...
Tin Game | July 7, 2021 | By HQ

:)

Các bài liên quan