Hé lộ nhóm trang phục Ánh Sáng Tối Cao: Riven, Irelia, Diana, Olaf, Vayne
Đại Suy Vong đã tràn tới, và các Vệ Binh Ánh Sáng cũng sẵn sàng đối mặt với nó.
Trang phục | June 22, 2021 | By HQ

:)

Các bài liên quan