Giảm giá trang phục tối thượng Lux Thập Đại Nguyên Tố từ 14-28/12
Như đã thông báo, trang phục tối thượng Lux Thập Đại Nguyên Tố sẽ chỉ còn 799 RP trong những ngày tới
Tin Game | December 13, 2016 | By h3lpm3

banner lux 600x338

Từ 14/12 đến hết ngày 28/12, trang phục Lux Thập Đại Nguyên Tố sẽ được giảm giá còn 799 RP. Khi mua trang phục Lux Thập Đại Nguyên Tố, các bạn sẽ nhận được những vật phẩm như sau:

Vật phẩm Giá RP
Lux Thập Đại Nguyên Tố 999 -> 799 RP
Biểu tượng Ánh Sáng
Biểu tượng Lửa
Biểu tượng Nước
Biểu tượng Khí
Biểu tượng Tự Nhiên

Ngoài ra, chúng tôi sẽ mở gói khuyến mãi dành cho trang phục Lux Thập Đại Nguyên Tố với trong cùng khoảng thời gian này như sau:

Vật phẩm Giá RP
Lux Thập Đại Nguyên Tố 999 RP
Biểu tượng Ánh Sáng
Biểu tượng Lửa
Biểu tượng Nước
Biểu tượng Khí
Biểu tượng Tự Nhiên
Mẫu mắt Nguyên Tố

Các bài liên quan