Giảm giá trang phục chủ đề Thần Rừng x Hỏa Ngục tới 50% từ 31/08 đến hết 11/09
Bạn sẽ chọn phe nào: Thần Rừng hay Hỏa Ngục? hay cả hai?
Tin Game | August 31, 2019 | By Gosu.Katie

Từ 31/08 đến hết 11/09, nhân dịp 2 nhóm trang phục Thần Rừng & Hỏa Ngục có thêm thành viên mới, những trang phục thuộc hai chủ đề này sẽ được giảm giá từ 30% đến 50% trong Cửa Hàng Liên Minh Huyền Thoại.

Chi tiết các trang phục được giảm giá:

THẦN RỪNG
Leona Nhật Thực
396 RP -> 277 RP (30%)
Leona Nguyệt Thực
396 RP -> 277 RP (30%)
Camille Tiên Hắc Ám
290 RP -> 188 RP (35%)
Lissandra Tiên Hắc Ám
290 RP -> 188 RP (35%)
Elise Hoa Độc
150 RP -> 75 RP (50%)
Kha’Zix Hoa Độc
180 RP -> 90 RP (50%)
Bard Thần Rừng
120 RP -> 60 RP (50%)
Hecarim Thần Rừng
210 RP -> 126 RP (40%)
LeBlanc Thần Rừng
210 RP -> 126 RP (40%)
Soraka Rừng Xanh
60 RP -> 30 RP (50%)
Taric Lục Bảo
40 RP -> 20 RP (50%)
 

 

HỎA NGỤC
Aurelion Sol Hỏa Kim Giáp
230 RP -> 138 RP (40%)
Alistar Hỏa Ngục
80 RP -> 40 RP (50%)
Amumu Hỏa Ngục
250 RP -> 150 RP (40%)
Diana Hỏa Ngục
250 RP -> 150 RP (40%)
Mordekaiser Địa Ngục
60 RP -> 30 RP (50%)
Nasus Hỏa Ngục
310 RP -> 217 RP (30%)
Rammus Nham Thạch
60 RP -> 30 RP (50%)
Renekton Hủy Diệt
150 RP -> 75 RP (50%)
Warwick Nanh Lửa
150 RP -> 75 RP (50%)
Ngộ Không Dung Nham
150 RP -> 75 RP (50%)
Xerath Hủy Diệt
120 RP -> 60 RP (50%)
Maokai Than Củi
120 RP -> 60 RP (50%)
Zyra Hỏa Mộc
120 RP -> 60 RP (50%)
Ahri Hỏa Hồ Li
180 RP -> 90 RP (50%)
Kindred Lửa Bóng Tối
180 RP -> 90 RP (50%)
Malphite Nham Thạch
120 RP -> 60 RP (50%)

6659 2       

Hello, World!

Các bài liên quan