ĐTLM ngày 16/5: Đại cập nhật Xạ Thủ quay trở lại cùng hàng loạt trang bị mới cho chế độ ARAM
Những trang bị mới của bản đồ ARAM sẽ kích thích người chơi chế độ này nhiều hơn
PBE | May 16, 2018 | By RenKy

Chỉnh sửa cân bằng

LƯU Ý: Những chỉnh sửa cân bằng này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Tướng

Aatrox_Square_0 Aatrox

 • SMCK cơ bản giảm từ 70 xuống 68
 • Tốc độ đánh tăng từ 0.651 lên 0.703

diana Diana

 • SMCK cơ bản giảm từ 53.04 xuống 51
 • Tốc độ đánh tăng từ 0.625 lên 0.675

khazix square Kha’Zix

 • Đột Kích Hư Không (R)
  • Hồi chiêu giảm từ 100/90/80 xuống 90/80/70 
  • Kích hoạt tàng hình giảm từ 1.5 xuống 1.25 giây
  • [Thay đổi hiệu ứng] “Đột Kích Hư Không có thể sử dụng lại trong vòng 10 ngay khi vừa sử dụng, tối đa lên tới 2 lần.”
  • Tiến Hóa Ẩn Thân

   • [Thay đổi hiệu ứng] “Đột Kích Hư Không có thể dùng 3 lần trong vòng 10 giây, thời gian tàng hình lên 2 giây”

klhar

master-yi Master Yi

 • SMCK cơ bản giảm từ 68 xuống 66
 • Tốc độ đánh tăng từ 0.679 lên 0.733

nocturne Nocturne

 • SMCK cơ bản giảm từ 67.21 xuống 65
 • Tốc độ đánh tăng từ 0 .668 lên 0.721

Shyvana_Square_01 Shyvana

 • SMCK cơ bản giảm từ 66 xuống 64
 • Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 0.658 lên 0.71

tryndamere Tryndamere

 • SMCK cơ bản giảm từ 69 xuống 67
 • Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 0.67 lên 0.723

volibear Volibear

 • SMCK cơ bản giảm từ 68 xuống 66
 • Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 0.658 lên 0.71

ashe Ashe

 • Giáp giảm từ 31 xuống 26
 • Máu tăng từ 527.72 lên 539
 • Máu mỗi cấp tăng từ 79 lên 85
 • Máu hồi phục giảm từ 5.5 xuống 3.5
 • SMCK cơ bản giảm từ 65 xuống 61
 • SMCK mỗi cấp tăng từ 2.26 lên 2.96

Caitlyn_Square_0 Caitlyn

 • Giáp giảm từ 33 xuống 28
 • Máu tăng từ 475 lên 481
 • Máu mỗi cấp tăng từ 85 lên 91
 • Máu hồi phục giảm từ 5.5  xuống 3.5
 • SMCK cơ bản giảm từ 62 xuống 58
 • SMCK mỗi cấp tăng từ 2.18 lên 2.8


Draven_Square_0 Draven

 • Giáp giảm từ 34 to 29
 • Máu tăng từ 557.76 lên 574
 • Máu mỗi cấp tăng từ 82 lên 88
 • Máu hồi phục giảm từ 6 xuống 3.75
 • SMCK cơ bản giảm từ 64 xuống 60


Ezreal_Square_0 Ezreal

 • Giáp giảm từ 31 xuống 25
 • Máu tăng từ 484.4 lên 491
 • Máu mỗi cấp tăng từ 80 lên 86
 • Máu hồi phục giảm từ 6.5 xuống 4
 • SMCK cơ bản giảm từ 64 xuống 60
 • SMCK mỗi cấp tăng từ 2.41 lên 3.11

jhin Jhin

 • Giáp giảm từ 29 xuống 24
 • Máu tăng từ 540 lên 556
 • Máu mỗi cấp tăng từ 85 lên 91
 • Máu hồi phục giảm từ 6 xuống 3.75
 • SMCK cơ bản giảm từ 61 xuống 57
 • SMCK mỗi cấp tăng từ 4 lên 4.7

jinx square Jinx

 • Giáp giảm từ 32 xuống 28
 • Máu tăng từ 515 lên 531
 • Máu mỗi cấp tăng từ 82 to 88
 • Máu hồi phục giảm từ 6 xuống 3.75
 • SMCK cơ bản giảm từ 61 xuống 57
 • SMCK mỗi cấp tăng từ 2.7 lên 3.4

kaisa Kai’Sa

 • Giáp giảm từ 33.04 xuống 28
 • Máu tăng từ 554.4 lên 571
 • Máu mỗi cấp tăng từ 80 lên 86
 • Máu hồi phục giảm từ 5.5 lên 3.5
 • SMCK cơ bản giảm từ 63 xuống 59
 • SMCK mỗi cấp tăng từ 1 lên 1.7

kalista Kalista

 • Giáp giảm từ 28 xuống 23
 • Máu tăng từ 517.76 lên 534
 • Máu mỗi cấp tăng từ 83 lên 89
 • Máu hồi phục giảm từ 6 xuống 3.75
 • SMCK cơ bản giảm từ 66 xuống 62
 • SMCK mỗi cấp tăng từ 2.9 lên 3.6

kogmaw Kog’Maw

 • Giáp giảm từ 29 xuống 24
 • Máu tăng từ 517.76 lên 534
 • Máu mỗi cấp tăng từ 82 lên 88
 • Máu hồi phục giảm từ 6 xuống 3.75
 • SMCK cơ bản giảm từ 65 xuống 61
 • SMCK mỗi cấp tăng từ 2.41 lên 3.11


lucian Lucian

 • Gíap giảm từ 33 xuống 28
 • Máu tăng từ 554.4 lên 571
 • Máu mỗi cấp tăng từ 80 lên 86
 • Máu hồi phục giảm từ 6 xuống 3.75
 • SMCK cơ bản giảm từ 65 xuống 61
 • SMCK mỗi cấp tăng từ 2.41 lên 3.11

MissFortune_Square_0 Miss Fortune

 • Gíap giảm từ 33 xuống 28
 • Máu tăng từ 530 lên 541
 • Máu mỗi cấp tăng từ 85 lên 91
 • Máu hồi phục giảm từ 6 xuống 3.75
 • SMCK cơ bản giảm từ 54 xuống 50
 • SMCK mỗi cấp tăng từ 2 lên 2.7

SivirNewSquare Sivir

 • Gíap giảm từ 31 xuống 26
 • Máu tăng từ 515.76 lên 532
 • Máu mỗi cấp tăng từ 82 lên 88
 • Máu hồi phục giảm từ 5 xuống 3.25
 • SMCK cơ bản giảm từ 65 xuống 61
 • SMCK mỗi cấp tăng từ 2.41 lên 3.11

tristana Tristana

 • Gíap giảm từ 31 xuống 26
 • Máu tăng từ 542.76 lên 559
 • Máu mỗi cấp tăng từ 82 lên 88
 • Máu hồi phục giảm từ 6 xuống 3.75
 • SMCK cơ bản giảm từ 65 xuống 61
 • SMCK mỗi cấp tăng từ 2.41 lên 3.11

twitch Twitch

 • Gíap giảm từ 32 xuống 27
 • Máu tăng từ 525.08 lên 542
 • Máu mỗi cấp tăng từ 81 lên 87
 • Máu hồi phục giảm từ 6 xuống 3.75
 • SMCK cơ bản giảm từ 63 xuống 59
 • SMCK mỗi cấp tăng từ 2.41 lên 3.11

Varus_Square_0 Varus

 • Gíap giảm từ 32 xuống 27
 • Máu tăng từ 537.76 lên 549
 • Máu mỗi cấp tăng từ 82 lên 86
 • Máu hồi phục giảm từ 5.5 xuống 3.5
 • SMCK cơ bản giảm từ 63 xuống 59
 • SMCK mỗi cấp tăng từ 2.41 lên 3.11

vayne Vayne

 • Gíap giảm từ 28 xuống 23
 • Máu tăng từ  498.44 lên 515
 • Máu mỗi cấp tăng từ  83 lên 89
 • Máu hồi phục giảm từ 5.5 xuống 3.5
 • SMCK cơ bản giảm từ 64 xuống 59
 • SMCK mỗi cấp tăng từ 1.66 lên 2.36


Xayah_Square_0 Xayah

 • Gíap giảm từ 33 xuống 28
 • Máu tăng từ 545 lên 561
 • Máu mỗi cấp tăng từ 80 lên 86
 • SMCK cơ bản giảm từ 64 xuống 60
 • SMCK mỗi cấp tăng từ 2.2 lên 2.9

Trang bị

Banner_of_Command_item Cờ Lệnh Hiệu Triệu

 • [Loại bỏ] Không còn 10% giảm hồi chiêu
 • [Loại bỏ] Không còn cho Lính cường hóa được miễn dịch khỏi sát thương phép
 • [Hiệu ứng mới] “Lính Cường Hóa được nhận những chỉ số đặc biệt khác”
  • Cường hóa Lính cho phép bạn nhận vàng kiếm được từ chúng. Cường hóa tăng kích cỡ của Lính, giảm 30% sát thương từ trụ, thêm 100% sát thương lên trụ và giảm 70% sát thương từ tướng. Chỉ số cộng thêm với mỗi loại lính như sau:
   • Cận chiến: 600 máu, 50 SMCK, 40 giáp, 40 kháng phép, và 90% tốc độ đánh cộng thêm
   • Đánh xa: 400 máu, 75 SMCK, 40 giáp, 40 kháng phép, và 25% tốc độ đánh cộng thêm
   • Xe Pháo: 600 máu, 100 SMCK, 100 giáp, 100 kháng phép,

banner

banner2

warmogs-armor Giáp Máu Warmog

 • Không còn  khả dụng trong chế độ ARAM
 • Giá giảm từ 2850 xuống 2640
  • Giá hợp thành giảm từ 400 xuống 190

warmogs

stormrazor (1) [MỚI] Phong Thần Kiếm

 • Công thức: [Kiếm BF + Cuốc Chim + Dao Găm+ 725 vàng]
 • Giá thành: 3200g
  • +70 SMCK
  • +30% Tốc độ đánh
  • Nội tại DUY NHẤT – Phong Thần Trảm: Nếu không tấn công trong vòng 3 giây (thu hẹp lại với tốc độ đánh), đòn đánh kế tiếp của bạn sẽ chí mạng với 160% sát thương (+1% mỗi 1.5% tỉ lệ chí mạng, tối đa 200%).
  • Nội tại DUY NHẤT: Khi chí mạng, tăng 10% tốc độ di chuyển trong 1.75 giây.

stormrazor (3)

Last_Whisper_item Cung Xanh

 • Xuyên Giáp thay đổi từ [35% giáp cộng thêm] thành [10% tổng giáp ]

lastwhisper (1)

Lord_Dominik's_Regards_item Nỏ Thần Dominik

 • Công thức mới: [Cung Xanh + Cuốc Chim+ 625 vàng]
 • Tổng giá tăng từ 2600 lên 2800
 • SMCK giảm từ 50 xuống 40
 • Xuyên Giáp thay đổi từ [35% xuyên giáp cộng thêm] thành [35% xuyên tổng giáp ]
 • Loại bỏ nội tại Diệt Khổng Lồ.

lorddominik

Giant_Slayer_item Diệt Khổng Lồ

 • Loại bỏ khỏi trò chơi

Mortal_Reminder_item Lời Nhắc Tử Vong

 • Giá tăng từ 2600 lên 2800
 • SMCK giảm từ 50 xuống 40
 • Xuyên Giáp thay đổi từ [35% xuyên giáp cộng thêm] thành [25% xuyên tổng giáp ]

mortalreminder

zeal Song Kiếm

 • Tổng vàng tăng từ 1200 lên 1300

zeal

Rapid_Firecannon_item Đại Bác Liên Thanh

 • Tổng vàng tăng từ 2600 lên 2900

rapidfirecannon

Statikk_Shiv Dao Điện Stattik

 • Tổng vàng tăng từ 2600 lên 2900

statikk (2)

Runaan's_Hurricane_item Cuồng Cung Runaan

 • Tổng vàng tăng từ 2600 lên 2900

runaan (1)

Phantom_Dancer_item Ma Vũ Song Kiếm

 • Tổng vàng tăng từ 2600 lên 2800

phantom

3031_Infinity_Edge Vô Cực Kiếm

 • Công thức mới [Kiếm BF + Kiếm MF + 1100 vàng]
 • Tổng giá: 3700 vàng
 • SMCK tăng từ 70 lên 80
 • [Loại bỏ] Không còn tăng sát thương chí mạng.
 • [Hiệu ứng mới] Nội tại duy nhất: Gấp đôi tỉ lệ chí mạng.
 • [Hiệu ứng mới] Nội tại duy nhất: 15% sát thương chí mạng gây lên tướng được chuyển thành sát thương chuẩn

infinity (2)

item-3371_forge_edge Hỏa Cực Kiếm (Trang bị nâng cấp của Ornn)

 • SMCK tăng từ 100 lên 110
 • [Loại bỏ] 20% tỉ lệ chí mạng
 • [Loại bỏ] không còn tăng sát thương chí mạng lên 50%
 • [Mới] Nội tại từ Vô Cực Kiếm Chuyển sang Hỏa Cực Kiếm
  • Nội tại duy nhất: Gấp đôi tỉ lệ chí mạng.
  • Nội tại duy nhất: 15% sát thương chí mạng gây lên tướng được chuyển thành sát thương chuẩn

molten (1)

Essence_Reaver_item Lưỡi Hái Linh Hồn

 • Công Thức mới: [Kiếm BF + Búa Chiến Caufield+ 800 gold]
 • Tổng giá: 3200g
 • Giảm hồi chiêu tăng từ 10% lên 20%
 • [Mới] Giờ tăng +300 năng lượng
 • [Loại bỏ] Không còn tăng tỉ lệ chí mạng
 • [Loại bỏ] Không còn tăng giảm hồi chiêu dựa trên tỉ lệ chí mạng.
 • [Thay đổi hiệu ứng] Hoàn lại năng lượng: Giờ nhận 1% lượng năng lượng đã mất trên đòn đánh.
 • [Hiệu ứng mới] Nội tại duy nhất: Sau khi sử dụng chiêu cuối, đòn đánh tiếp theo trong 10 giây sẽ cho bạn hiệu ứng Thức Tỉnh trong 8 giây. (30 giây hồi)
  • Thức Tỉnh: Tăng 30% tốc độ đánh và đòn đánh cơ bản hoàn lại 20% hồi chiêu của kĩ năng không phải chiêu cuối.

essencereaver (1)

Cloak_of_Agility_item Áo Choàng Tím

 • Loại bỏ khỏi cửa hàng

Blade_of_the_Ruined_King_item Gươm của Vua Vô Danh

 • Giá giảm từ 3400 xuống 3200

blade

The_Bloodthirster_item Huyết Kiếm

 • Giá giảm từ 3700 xuống 3500 vàng

bloodthirster

Maw_of_Malmortius_item Chùy Gai Malmortilus

 • Kháng phép tăng từ 45 lên 50
 • Giá trị lá chắn thay đổi từ [300 + 100% kháng phép cộng thêm] thành [350 sát thương phép trong 3 giây]

3026_Guardian_Angel-giap-thien-than Gíap Thiên Thần

 • Công Thức mới: [Kiếm BF+ Giáp Lưới + Đồng Hồ Ngưng Đọng+ 100 vàng]
 • Tổng giá: 2800 vàng
 • SMCK tăng từ 40 lên 45
 • Giáp tăng từ  30 lên 40

guardian (1)

Trang bị ARAM mới

[Mới] Lifeline (Tạm Dịch: Đường Sinh Mệnh)
 • Giá thành: 1500g
 • công thức: [Kiếm Dài + Đồng Hồ Ngưng Đọng + 550 vàng]
 • +20 SMCK
 • Nội tại duy nhất: +8 Sát lực
 • Nội tại duy nhất: Đánh dấu một điểm ngay dưới chân. Sau 4 giây, trở lại điểm đánh dấu. (120 giây hồi chiêu).

lifeline

[Mới] Spectral Cutlass (Tạm dịch: Kiếm Quang Phổ)
 • Giá thành 3000 vàng
 • Công thức: [Đường Sinh Mệnh + Dao Hung Tàn + 400 vàng]
 • +70 SMCK
 • Nội tại duy nhất: +18 Sát lực
 • Nội tại duy nhất: Đánh dấu một điểm ngay dưới chân. Sau 4 giây, trở lại điểm đánh dấu. (60 giây hồi chiêu).

spectral

[Mới] Bloodletter’s Veil (Tạm dịch: Mặt Nạ Máu)
 • Giá thành: 3000 vàng
 • Công  thức [Ngọc Thần Chú + Gậy Bùng Nổ+ 650g]
 • +75 SMPT
 • +350 Máu
 • Nội tại duy nhất – Bàn tay Tử Thần: +15 Kháng phép
 • Nội tại duy nhất:  Sau khi gây sát thương một tướng bằng kĩ năng, nhận một lá chắn phép trong 2 giây để chặn 1 kĩ năng của kĩ địch (30 giây hồi chiêu).

bloodletters

[Mới] Ghostwalkers – Chỉ cận chiến (Tạm dịch: Giày Bóng Ma)
 • Giá thành: 1000 vàng
 • Công thức: [Giày thường  + 300g]
 • Kích hoạt duy nhất: Tăng tốc trong 6 giây, loại bỏ va chạm địa hình. Khi ở trong địa hình, tăng 125 tốc độ di chuyển và trở nên không thể chọn mục tiêu, tàng hình, và không thể sử dụng kĩ năng. (60 giây hồi chiêu).
 •  Nội tại duy nhất- Tăng tốc độ: +45 tốc độ di chuyển

chostwalkers

Ngọc bổ trợ

Chỉ số cộng thêm của trang ngọc

 • Kiên Định + Pháp Thuật
  • Máu tăng từ  [+15 máu] lên [+15 – 135 máu mỗi cấp]

precisionresolveset

Fleet_Footwork_rune

 

Bước Chân Thần Tốc (Chuẩn Xác)

 • Tỉ lệ SMPT của đòn đánh cường hóa tăng từ 0.4 lên 0.6
 • Tốc độ di chuyển thay đổi từ [30%] xuống [20%]
 • [Loại bỏ] “Hồi máu có tác dụng 60% khi sử dụng lên lính”
 • [Loại bỏ]”Hồi máu tăng lên 40% khi gây sát thương chí mạng hoặc khi kích hoạt được một đòn đánh chí mạng.”

fleet (2)

jb-intro-divider-2-600x22

Ngoài ra, các bạn có thể xem lại những cập nhật trước đó tại ĐÂY

Theo Surrender at 20

Ngoài ra, để cập nhật tin tức về Liên Minh Huyền Thoại trên điện thoại của mình một cách nhanh nhất, hãy tải ngay ứng dụng Garena Mobile tại http://mobile.garena.vn/ nhé

 

 

Hi! How are you today?