ĐTLM ngày 05/12: Bộ kĩ năng “mới” của Ornn tiếp tục được nhá hàng
Gì chứ miễn phí thì ai chả thích
PBE | December 5, 2018 | By Gosu.Katie

Chỉnh sửa cân bằng

LƯU Ý: Những chỉnh sửa cân bằng này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Tướng

Fiora-Final-Champion-Portrait1

 • Vũ Điệu Kiếm Sư (Nội tại) Thời gian giảm tốc chạy tăng từ 1.5s lên 2s

Kalista-Final-Portrait

 • Hồn Ma Do Thám (W) 
  • [Bỏ] Không còn tăng SMCK khi đứng cạnh đồng minh Thệ Ước


Katarina-Final-Portrait

 • Ám Sát (E) Thời gian bay giảm từ 0.075 giây xuống 0 giây

ornn-portrait(2)

 • Máu mỗi cấp tăng từ 90 lên 95
 • Giáp mỗi cấp tăng từ 3 lên 4
 • Chế Tạo Tại Chỗ (Nội tại)
  • [New Effect] Khi Ornn đạt cấp 11, tất cả những trang bị hiện tại và sẽ mua trong tương lai của hắn sẽ tự động được nâng cấp. Với mỗi 4 lần lên cấp kể từ cấp 11, Ornn có thể chọn một đồng minh để nâng cấp trang bị miễn phí
  • Trang bị cường hóa mới
   • Nắm Đấm Băng Giá
   • Nộ Kiếm Youmuu
 • Núi Lửa Phun Trào (Q) giảm tiêu hao từ 55 xuống 45 mọi cấp
 • Thổi Bễ (W)
  • [Bỏ] Không còn cho khiên
  • [Mới] Sẽ cho khả năng miễn nhiễm khống chế
  • Thờ gian giảm từ 1 giây xuống 0.75 giây
  • Sát thương tăng từ [7% +0.3% mỗi cấp] lên [10% + 0.5% mỗi cấp]
  • Thời gian hồi đổi từ 17/15/13/11/9 thành 14 mọi cấp
 • Xung Kích Bỏng Cháy (E)
  • Tiêu hảo đổi từ 50 mọi cấp thành 35/40/45/50/55
  • Thời gian hất tung tăng từ 1s lên 1.25s
 • Hỏa Dương Hiệu Triệu (R)
  • R1 giờ sẽ làm chậm dựa trên thời gian nó đã tồn tại (tối thiểu 10%)
   • Làm chậm tối đa tăng t ừ 40/50/60% lên 40/60/80%
  • Thời gian hất tung R2 giảm 50% với những mục tiêu sau tướng địch đầu tiên.

pyke-portrait

 • Kháng phép mỗi cấp giảm từ 2 xuống 1.5

Ngọc

Mau Lẹ

 • Tăng tốc chạy tăng từ 8% lên 10%

Nện Khiên

 • Sát thương tăng từ [4-21] lên [5-30]

Mưa Kiếm

 • Tốc đánh tăng từ [75-125%] lên [100-200%]

Ngọc Chỉ số

 • Tốc đánh tăng từ 9% lên 10%
Hello, World!