Điểm tin Liên Minh ngày 4/1: Hình nền các trang phục và các chỉnh sửa cuối cùng của bản 7.1
Những chỉnh sửa có vẻ như là cuối cùng của bản 7.1
PBE | January 4, 2017 | By h3lpm3

Hình nền mới

Hình nền cho các trang phục sắp ra mắt: Lucian Xạ Thủ Tình Ái, Quinn Mũi Tên Tình Ái, và Garen Long Tướng đã có mặt trên PBE.

Lucian Xạ Thủ Tình Ái

Lucian_splash_7 LucianLoadscreen_7

lu

Quinn Mũi Tên Tình Ái

Quinn_splash_4 QuinnLoadscreen_4

q

Garen Long Tướng

Garen_spalsh_11 GarenLoadscreen_11

gare

Biểu tượng anh hùng cho các đội tuyển

Có vẻ như có thêm các biểu tượng cho các đội tuyển xuất hiện trong hôm nay.

Mới

LMS: Wayi Spider, eXtreme Gamers, ahq e-Sports Club, J Team, Fireball, Flash Wolves, Hong Kong Esports, Machi E-Sports

6d4ccb4aa33d7594 62edea937bf19bfb 79a0f428dff1c181 b160721efab21583 c3f0d3d7dfe89755

cc2f4fb819fbfdeb d394bdbef0f2a7ed f435485c58137ec3

LJL: DetonationN Gaming, Rascal Jester, USG, 7th heaven, SCARZ

8cb29e4173fc8f8a 40c1b3ecfc307525 113656bc50ac8f0e ae156025a78ba6 f2c6e3431d30109b

Cập Nhật

EU LCS: Giants Gaming, Misfits

profileIcon1471 profileIcon1478

LJL: Rampage

profileIcon1502

TCL: Crew e-Sports Club, Team AURORA, Fenerbahçe Esports, Galakticos eSports

profileIcon1531 profileIcon1533 profileIcon1534 profileIcon1536

profileIcon1539 profileIcon1541 profileIcon1542 profileIcon1544

Thay đổi trang phục

Quinn Mũi Tên Tình Ái tiếp tục nhận cập nhật, bao gồm thay đổi màu, và một vài thứ khác.

quinnfront

quinnturn

quinncompare

Chỉnh Sửa Cân Bằng

Lưu ý: Những chỉnh sửa cân bằng này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Rừng

 • Các bãi quái rừng (không phải bãi bùa) sẽ ít hơn 25% kinh nghiệm ở đợt xóa sổ đầu
 • Thay đổi kinh nghiệm

[LƯU Ý: Khi so sánh về giá trị, hãy nhớ rằng bãi quái lớn luôn được cộng thêm 50 kinh nghiệm từ trang bị đi rừng nhé]

  • Bùa Xanh – Kinh nghiệm giảm từ 210 xuống 200
  • Bùa Đỏ – Kinh nghiệm giảm từ 210 xuống 200
  • Cóc Thành Tinh – Kinh nghiệm giảm từ 210 xuống 200
  • Người Đá Nhỏ – Kinh nghiệm giảm từ 45 xuống 35
  • Người Đá Mini – Kinh nghiệm giảm từ 15 xuống 7
  • Chim Biến Dị – Kinh nghiệm tăng từ 15 lên 20
  • Chim Nhỏ – Kinh nghiệm tăng từ 15 lên 35

Tướng

camille Camille

 • Máu theo cấp giảm từ 95 xuống 85
 • Thích Ứng Phòng Ngự (Nội Tại) thời gian tồn tại giảm từ 1.5/2/2.5 giây xuống 1.5 giây.

Lưu Ý

Thông Đạo Zz’Rot được thay đổi khá nhiều trước khi 7.1 bắt đầu.

Thông Đạo Zz’Rot

 • Thời gian tồn tại của Cổng Hư Không giảm từ 150 xuống 120 giây
 • Thời gian hồi của Cổng Hư Không giảm từ 150 xuống 120 giây
 • Máu mỗi cấp của Bọ Hư Không giảm từ 50 xuống 0
 • Máu giảm mỗi lần của Bọ Hư Không tăng từ 10% lên 20%
 • Sát thương mỗi cấp của Bọ Hư Không lên trụ tăng từ 5 (90 ở cấp 18) lên 20 (360 ở cấp 18)
 • Kẻ địch hạ gục Bọ Hư Không sẽ không tăng thêm chỉ số lính

zzrot

jb-intro-divider-2
Ngoài ra, các bạn có thể xem lại những cập nhật trước đó tại ĐÂY

Theo Surrender at 20

Các bài liên quan