Điểm tin Liên Minh ngày 13/12: LeBlanc tiếp tục bị giảm sức mạnh trên máy chủ thử nghiệm!
Tiếp tục một vài chỉnh sửa
PBE | December 13, 2016 | By h3lpm3

Chỉnh Sửa Cân Bằng

Lưu ý: Những chỉnh sửa cân bằng này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Tướng

leblanc LeBlanc

  • Quả Cầu Tan Vỡ (Q) sát thương nảy từ Ấn Ác Ý bởi Q lên lính giảm từ 50% xuống 40%

lebq

lucian Lucian

  • Xạ Thủ Ánh Sáng (Nội Tại) sát thương của phát bắn thứ hai tăng từ [30% tăng lên 60% ở cấp 16] lên [40% tăng lên 60% ở cấp 13]

lucianpassive

  • Tia Sáng Xuyên Thấu (Q) sát thương tăng từ 80/110/140/170/200 lên 80/115/150/185/200

lucianq

rengar Rengar

  • Tàn Ác (Q) sát thương giảm từ 40/60/80/100/120 xuống 35/55/75/95/115

rengarq

  • Cú Ném Bola (E) sát thương giảm từ 50/100/150/200/250 xuống 50/95/140/185/230

renngare

Taliyah_Square_0 Taliyah

[LƯU Ý: Taliyah đã có một vài thay đổi trên PBE ở bản này]

  • Phi Thạch (Q) thời gian tồn tại của Đất Bất Ổn hoàn lại như cũ, từ 100 về 120

taliyahq

Trang Bị

Zz'Rot_Portal_item Thông Đạo Zz’Rot

  • Thời gian tồn tại và thời gian hồi của Cổng Hư Không thay đổi từ 90 giây lên 120 giây
    • [LƯU Ý: Chỉ số này trên máy chủ chính thức đang là 150 giây]

zzrot

jb-intro-divider-2

Ngoài ra, các bạn có thể xem lại những cập nhật trước đó tại ĐÂY

Theo Surrender at 20

Các bài liên quan