Chuỗi nhiệm vụ sự kiện Thử Lửa 2019 – Vinh quang đang chờ bạn! bắt đầu từ 03/05 đến 14:00 03/06
Chi tiết các nhiệm vụ trong chuỗi sự kiện Thử Lửa 2019!
Tin Game | May 8, 2019 | By h3lpm3

Như đã thông báo trong bài giới thiệu về sự kiện Thử Lửa 2019, nhiệm vụ giới thiệu các nhà đã lên sóng và chuỗi nhiệm vụ chính sắp chuẩn bị ra mắt. Hãy nắm rõ thông tin, và đem về những điểm quý giá cho nhà của mình để cạnh tranh với các nhà khác nhé!

Nhiệm Vụ Thử Lửa 2019*
Nhiệm Vụ Mục Tiêu Phần Thưởng
Nhiệm Vụ Đồng Hoàn thành 5 nhiệm vụ Biểu cảm của Nhà
Nhiệm Vụ Bạc Hoàn thành 12 nhiệm vụ Hoạt ảnh Kết liễu của nhà
Nhiệm Vụ Vàng Hoàn thành 20 nhiệm vụ Hoạt ảnh Hồi sinh của nhà 
Chào Mừng Tới MSI Chỉ tính trận ghép đội PvP

Kiếm 250,000 vàng

-VÀ-

Có 350 tham gia hạ gục

Viên MSI 2019

*Đây là chuỗi nhiệm vụ chung của các nhà, khi hoàn thành chúng, bạn sẽ nhận được biểu cảm, hoạt ảnh kết liễu cũng như hoạt ảnh hồi sinh tương ứng với nhà mà bạn đã chọn.

Tuần 1 – Thử Lửa 2019

Kéo dài từ 03:00 03/05 đến 14:00 03/06

Nhiệm Vụ Mục Tiêu Phần Thưởng
Mời Gặp Chiến Đội Chỉ tính trận ghép đội

Thắng 1 trận có Katarina, Draven, Darius, Zed hoặc Vayne

-HOẶC-

Thắng 2 trận với ít nhất 6 lần tham gia hạ gục

15 Kỉ Vật Thử Lửa 2019
Mời Gặp Hội Đồng Chỉ tính trận ghép đội

Thắng 1 trận có Jayce, Ryze, Azir, Aurelion Sol, hoặc Swain

-HOẶC-

Thắng 2 trận dưới 35 phút mỗi trận

15 Kỉ Vật Thử Lửa 2019
Mời Gặp Liên Hiệp Chỉ tính trận ghép đội

Thắng 1 trận có Lux, Braum, Galio, Kayle, hoặc Soraka

-HOẶC-

Đội của bạn phá 8 trụ

15 Kỉ Vật Thử Lửa 2019
Mời Gặp Vô Diện Chỉ tính trận ghép đội

Thắng 1 trận có Ezreal, Bard, Leblanc, Singed, hoặc Shaco

-HOẶC-

Có 30 tham gia hạ gục

15 Kỉ Vật Thử Lửa 2019
Luyện Tập Cùng Nhau Chỉ tính trận ghép đội

Thắng 1 trận với tổ đội 2 người trở lên

-HOẶC-

Thắng 2 trận

15 Kỉ Vật Thử Lửa 2019

 

Tuần 2 – Thử Lửa 2019

Kéo dài từ 03:00 09/05 đến 14:00 03/06

Nhiệm Vụ Mục Tiêu Phần Thưởng
Thử Lửa – Thách Thức 1 Chỉ tính trận ghép đội

Thắng 1 trong đó đội của bạn ăn 2 rồng trở lên

-HOẶC-

Thắng 3 trận

15 Kỉ Vật Thử Lửa 2019
Thử Lửa – Thách Thức 2  Chỉ tính trận ghép đội

Thắng 1 trận trong đó bạn gây trên 30,000 sát thương lên tướng

-HOẶC-

Có 30 tham gia hạ gục

15 Kỉ Vật Thử Lửa 2019
Thử Lửa – Thách Thức 3 Chỉ tính trận ghép đội

Thắng 1 trận trong đó bạn hồi trên 7500 máu (tính cả bản thân)

-HOẶC-

Tiêu 30,000 vàng

15 Kỉ Vật Thử Lửa 2019
Thử Lửa – Thách Thức 4 Chỉ tính trận ghép đội

Đội của bạn phá trụ đầu

-HOẶC-

Đội của bạn phá 6 trụ

15 Kỉ Vật Thử Lửa 2019
Thử Lửa – Tiếp Tục Tuần 1 Cùng Nhau Chỉ tính trận ghép đội

Thắng 1 trận với tổ đội 2 người trở lên

-HOẶC-

Thắng 3 trận

15 Kỉ Vật Thử Lửa 2019
Vì Nhà Mà Chiến Đấu

(Nhiệm Vụ Lặp Lại)

Chỉ tính trận ghép đội PvP

Thắng 1 trận Summoner’s Rift

-HOẶC-

Thắng 2 trận ARAM

100 Kinh Nghiệm mỗi trận

 

Tuần 3 – Thử Lửa 2019

Kéo dài từ 03:00 21/05 đến 14:00 03/06

Nhiệm Vụ Mục Tiêu Phần Thưởng
Thử Lửa – Thách Thức 5 Chỉ tính trận ghép đội

Thắng 1 trận có Ezreal Học Viện Chiến Binh hoặc Lux Học Viện Chiến Binh

-HOẶC-

Kiếm 35,000 vàng

15 Kỉ Vật Thử Lửa 2019
Thử Lửa – Thách Thức 6 Chỉ tính trận ghép đội

Thắng 1 trận có Jayce Học Viện Chiến Binh hoặc Katarina Học Viện Chiến Binh

-HOẶC-

Đội của bạn phá 8 trụ

15 Kỉ Vật Thử Lửa 2019
Thử Lửa – Thách Thức 7 Chỉ tính trận ghép đội

Thắng 1 trận có Yuumi Hiệu Trưởng Chiến Binh hoặc Graves Hiệu Phó Chiến Binh

-HOẶC-

Có 40 tham gia hạ gục

15 Kỉ Vật Thử Lửa 2019
Thử Lửa – Thách Thức 8 Chỉ tính trận ghép đội

Phá 2 mắt địch trong 1 trận

-HOẶC-

Thắng 2 trận với 10 điểm tầm nhìn trở lên

15 Kỉ Vật Thử Lửa 2019
Thử Lửa – Leo Hạng Cùng Nhau  Chỉ tính trận ghép đội

Thắng 1 trận với tổ đội 2 người trở lên

-HOẶC-

Thắng 3 trận

15 Kỉ Vật Thử Lửa 2019
Vì Nhà Mà Chiến Đấu

(Nhiệm Vụ Lặp Lại)

Chỉ tính trận ghép đội PvP

Thắng 1 trận Summoner’s Rift

-HOẶC-

Thắng 2 trận ARAM

100 Kinh Nghiệm mỗi trận

 

Tuần 4 – Thử Lửa 2019

Kéo dài từ 03:00 28/05 đến 14:00 03/06

Nhiệm Vụ Mục Tiêu Phần Thưởng
Thử Lửa – Thách Thức 9 Chỉ tính trận ghép đội

Thắng 1 trận với điểm khống chế trên 40

-HOẶC-

Kiếm 35,000 vàng

15 Kỉ Vật Thử Lửa 2019
Thử Lửa – Thách Thức 10 Chỉ tính trận ghép đội

Có ít nhất 1 triple kill

-HOẶC-

Thắng 2 trận dưới 35 phút mỗi trận

15 Kỉ Vật Thử Lửa 2019
Thử Lửa – Thách Thức 11 Chỉ tính trận ghép đội

Thắng 1 trận trong đó bạn chết không quá 3 lần

-HOẶC-

Đội của bạn phá 3 nhà lính

15 Kỉ Vật Thử Lửa 2019
Thử Lửa – Thách Thức 12 Chỉ tính trận ghép đội

Có 8 hạ gục trở lên trong 1 trận

-HOẶC-

Thắng 2 trận với ít nhất 6 tham gia hạ gục

15 Kỉ Vật Thử Lửa 2019
Thử Lửa – Thắng Cùng Nhau Chỉ tính trận ghép đội

Thắng 1 trận với tổ đội 2 người trở lên

-HOẶC-

Thắng 2 trận

15 Kỉ Vật Thử Lửa 2019
Vì Nhà Mà Chiến Đấu

(Nhiệm Vụ Lặp Lại)

Chỉ tính trận ghép đội PvP

Thắng 1 trận Summoner’s Rift

-HOẶC-

Thắng 2 trận ARAM

100 Kinh Nghiệm mỗi trận

Hãy nhớ rằng khi tham gia hoàn thành nhiệm vụ có biểu tượng nhà, bạn sẽ mang điểm về cho nhà của mình để cạnh tranh với các nhà khác trong sự kiện Thử Lửa lần này.

Như vậy, sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ của sự kiện Thử Lửa 2019 lần này, ngoài kinh nghiệm thì bạn sẽ nhận được rất nhiều những phần thưởng hiện vật là:

MSI_Orb.png - 2.64 MB Trials_Token.png - 1.59 MB
x1 Viên MSI x300 Kỉ Vật Thử Lửa 2019 Biểu cảm của nhà

Hoạt ảnh Hồi sinh của nhà

Hoạt ảnh Kết liễu của nhà

Bên cạnh đó, cũng có một chuỗi nhiệm vụ nhận lượng lớn Điểm Hàng Hiệu song song, cũng như nhiệm vụ hàng ngày sau khi bạn mua Vé Thử Lửa 2019 từ Cửa Hàng.

Nhiệm Vụ Vé Thử Lửa 2019

Kéo dài từ 03:00 03/05 đến 14:00 03/06

Nhiệm Vụ Mục Tiêu Phần Thưởng
Vé Thử Lửa 2019 – Trận Thắng Đầu Ngày! Chỉ tính trận ghép đội

Thắng 1 game

-HOẶC-

Chơi 3 trận

18 Kỉ Vật Thử Lửa 2019
Nhận Kỉ Vật Khi Thi Đấu

(Nhận Không Giới Hạn)

Thắng trận PvP Summoner’s Rift 12 Kỉ Vật Thử Lửa 2019
Thua trận PvP Summoner’s Rift 6 Kỉ Vật Thử Lửa 2019
Thắng trận PvP ARAM 8 Kỉ Vật Thử Lửa 2019
Thua trận PvP ARAM 4 Kỉ Vật Thử Lửa 2019
Cột Mốc Vé Thử Lửa 2019 (1/5)  Chỉ tính trận ghép đội

Kiếm 40 điểm

Thắng = 5 điểm | Thua = 2 điểm

 5 Điểm Hàng Hiệu
Cột Mốc Vé Thử Lửa 2019 (2/5)  Chỉ tính trận ghép đội

Kiếm 40 điểm

Thắng = 5 điểm | Thua = 2 điểm

 5 Điểm Hàng Hiệu
Cột Mốc Vé Thử Lửa 2019 (3/5) Chỉ tính trận ghép đội

Kiếm 40 điểm

Thắng = 5 điểm | Thua = 2 điểm

5 Điểm Hàng Hiệu
Cột Mốc Vé Thử Lửa 2019 (4/5) Chỉ tính trận ghép đội

Kiếm 40 điểm

Thắng = 5 điểm | Thua = 2 điểm

5 Điểm Hàng Hiệu
Cột Mốc Vé Thử Lửa 2019 (5/5) Chỉ tính trận ghép đội

Kiếm 40 điểm

Thắng = 5 điểm | Thua = 2 điểm

5 Điểm Hàng Hiệu

a

Nếu có thắc mắc gì liên quan tới bài viết, đừng ngại để lại bình luận phía dưới nhé! Mình sẽ cố gắng để trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất!
Tags:  ,

Các bài liên quan